1. ὅτε ἤμην νήπιος, ἐλάλουν ὡς νήπιος, ἐφρόνουν ὡς νήπιος, ἐλογιζόμην ὡς νήπιος· ὅτε γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

  Once, a lifetime ago, I was sitting on the beach in Cyprus having a long conversation…

  Tuesday 28 Feb
  0 comments so far

 2. Some girls wander by mistake

  It was a cold morning, the train was late. Neither of these two things are uncommon….

  Saturday 11 Feb
  4 comments so far

Leave the dark corners of the interweb alone. Go to the bright spots shone on by the Beautiful Ones

The BlackStar Diaspora

The wulf insists on text here...and I shall leave it at that.

People I know

I know people who didn't work at BlackStar, and they have weblogs too. These are they.

News, politics and paranoia

The State is not your friend

Mii

It is a well-known fact that the Stray Taoist (nee Toaster) isn't as internally consistent as he thinks he is. Welcome to his world.

Feeds: RSS | Atom